O NAS

Polityka jakości


Zapewnienie bezpieczeństwa ładunków oraz niezawodność, konkurencyjność i terminowość są głównymi priorytetami w polityce jakości naszej firmy. Przyjmując zlecenie przewozu towaru bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za przesyłkę od momentu wydania do czasu jej dostarczenia.Wszystkie firmy transportowe posiadają ubezpieczenie OC Przewoźnika. Nasi Pracownicy na bieżąco nadzorują przebieg realizacji zlecenia będąc w stałym kontakcie z przewoźnikiem i Klientem. Bezpieczeństwo jakościowe przewożonego towaru gwarantuje odpowiedni rodzaj użytego środka transportu i przestrzeganie warunków higieniczno sanitarnych potwierdzone wdrażaną w firmach transportowych procedurą GMP B4.1.


Wprowadzając okresowe audyty kontrolne połączone ze szkoleniami w firmach transportowych kształtujemy świadomość naszych podwykonawców. W celu lepszego dostosowania się do potrzeb Klienta stale podnosimy kwalifikacje naszych pracowników oraz wdrażamy nowoczesne formy zarządzania firmą w oparciu o normę ISO 9001-2000. W grudniu 2006 roku uzyskaliśmy certyfikat GMP B4.1. (nr zgłoszenia PDV 111420)

zboże

Polityka środowiskowa


Pracownicy firmy Agro Brokers Transport i współpracujące firmy transportowe są świadomi odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 Nasz cel:

„W naszych relacjach z klientami działamy tak, aby w jak największym stopniu chronione było środowisko naturalne. W logistyce stosujemy działania innowacyjne, nowoczesne środki transportu oraz czynimy starania, aby w jak największym stopniu usługa transportu materiałów sypkich luzem była zoptymalizowana."

Nasz system zarządzania środowiskiem ma na celu ciągłe ulepszanie naszej działalności w zakresie ochrony środowiska.

Nasze działania dają wymierne wyniki, takie jak zmniejszenie zużycia paliw i energii w przeliczeniu na tono/km przewiezionych ładunków poprzez dążenie do zmniejszenia współczynnika „pustych km”.

CELE POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ

 1. Rygorystyczne przestrzeganie poziomu emisji spalin i jak najniższego spalania w trakcie świadczonej usługi transportu.
 2. Obniżenie poziomu hałasu.
 3. Redukcja zużycia energii, surowców i materiałów poprzez użycie nowoczesnych energooszczędnych rozwiązań.
 4. Zwiększenie społecznej odpowiedzialności ekologicznej firmy.                         

SPOSÓB REALIZACJI

 1. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa ekologicznego środków transportu naszych przewoźników.
 • Korzystanie z pojazdów o niskiej emisji: Euro 5 lub Euro 6;
 • Regularna kontrola stanu technicznego środka transportu.
 • Wykorzystanie lekkich naczep wykonanych z aluminium – umożliwia przewiezienie 10% więcej towaru w czasie pojedynczego kursu.
 1. Szczegółowe planowanie planu pracy każdego pojazdu przez dedykowanego spedytora z tygodniowym wyprzedzeniem, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia pustych przejazdów. 
 2. Skrócenie czasu przewozu ładunków poprzez racjonalizację decyzji logistycznych.
 3. Stosowanie polityki całopojazdowych przewozów z maksymalnym wykorzystaniem pojemności i ładowności środków transportu.
 4. Stosowanie nowoczesnych ekologicznych rozwiązań transportu mieszanego drogowo/kolejowego i drogowo/wodnego.
 5. Poprawę umiejętności kierowania pojazdem przez kierowców, mająca na celu bardziej ekonomiczną jazdę i obniżenie  wskaźnika  zużycia paliwa na 100 km,
 6. Ściśle przestrzeganie przez firmę i współpracujących z nią podwykonawców wszystkich przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska. Z myślą o przyszłości, w firmie obniżane jest wytwarzanie odpadów i emisji do absolutnego minimum.
 1. Kontrola wykorzystywania zasobów przyrodniczych w codziennej działalności firmy:
 • Oszczędne gospodarowanie wodą i energią;
 • Oszczędne gospodarowanie papierem
 • Segregacja odpadów.
 1.  Dostępność dla pracowników i firm transportowych istotnych, ze względu na środowisko informacji o działalności firmy.

Niniejsza Polityka Środowiskowa jest znana wszystkim pracownikom, wdrożona i monitorowana oraz udostępniania wszystkim zainteresowanym stronom.